Ohjeet

Testatut selaimet ja alustat

 


 

 

Ohjeita selaimen tietoturva-asetusten muuttamiseen löytyy Kurakartan Youtube -kanavalta.

 

Paikannus

Kurakartta paikantaa käyttäjän sijainnin laitteen verkko- tai GPS -sijainnin perusteella. Kun paikannus kytketään päälle, selain kysyy lupaa sijaintitietojen käyttämiseen. Paikannus ei onnistu, ellei lupaa myönnetä. Verkkosijaintiin perustuva paikkatieto on epärkka. Kytke mobiililaitteen GPS -paikannus päälle, jos haluat määrittää tarkan sijainnin. Paikannuksen onnistuttua kartta keskitetään ja zoomataan käyttäjän sijaintiin. Sininen ympyrä näyttää paikannuksen tarkkuuden ja käyttäjän sijainnin.

Tasojen valinta ja säädöt

Karttatasojen valintaikkuna avautuu kartan oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta. Valintaikkunasta voi valita yhden taustakartan ja useita karttatasoja kerralla.

Tien pinnoitteet

Kovat asfalttibetonit (AB)

Kova asfalttibetoni on tavallinen pääteillä käytetty asfalttityyppi.


Pehmeät asfalttibetonit (PAB)

Pehmeitä asfalttibetoneja käytetään vähemmän liikennöidyillä teillä. Pehmeä asfalttibetoni on joustavampaa, joilloin se kestää tien pohjan muutoksia (routa yms) murtumatta paremmin kuin kova asfalttibetoni. Motoristin kannalta ero AB:n on pieni.


Soratien pintaus (SOP)

Soratien pintaus eli öljysora on hieman asfalttipinnoitteita karheampi kestopäällyste.  Uusia soratien pintauksia ei juurikaan enää tehdä, joten kurakartalla vihreänä näkyvien tieosuuksien päällyste voi olla jo huonokuntoinen.

Kivi ja betoni

Kiveä ja betonia käytetään lähinnä hyvin vilkkaasti liikennöidyillä tieosuuksilla.